P2

  • Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5
  • Slide6
  • Slide7

Pagalba mokiniui

Socialinė pedagogė Silva Bosienė

Darbo laikas Šeduvos TVMS

(314  kabinetas):

ketvirtadieniais      11.00 – 15.45

Virtuali mokymosi aplinka

Virtuali mokymosi aplinka (Moodle)

moodle

ISO 9001: 2015

ISO 9001: 2015

nn

Erasmus

logo prRTVMC logo

2014 m. spalio 18-25 dienomis Radviliškio TVMC Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus mokytoja Virginija Norbutienė kartu su dar trimis mokytojais iš Utenos regioninio profesinio mokymo centro ir Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro  pagal Utenos RPMC parengtą Erazmus+ mobilumo projektą „Profesinis mokymas ir profesinės reabilitacijos teikimas neįgaliems asmenims ES“ (Nr. 2014-1-LTO-1-KA 102-000184) lankėsi Sevilijoje, mieste pietų Ispanijoje. Vizito metu buvo dirbama pagal iš anksto numatytą ir suderintą su priimančia organizacija (Incoma – Iternational Consulting and Mobility Agency) programą: lankytasi įvairaus tipo mokyklose, stebėtas mokytojų ir reabilitologų darbas su turinčiais specialiųjų poreikių mokiniais, domėtasi pedagogų taikomais metodais, jų galimybėmis kelti savo kvalifikaciją, mokymo ir reabilitacijos teikimo bazėmis. Nors darbinė programa viso vizito metu buvo įtempta, mūsų mokytojai rado laiko susipažinti su Sevilija, jos nepaprasta, viduramžius siekiančia architektūra, flamenko šokio tradicijomis, bulių kovos arena, muziejais. Sunkiausia buvo pakelti neįprastai aukštą spalio mėnesiui oro temperatūrą - 32-34 laipsnius C (Sevilija – vienas karščiausių žemyninės Europos miestų), bet mokytojai grįžo įgiję profesinės patirties, taikytinos kasdieniniame darbe, praturtinę savo žinias apie dar vienos ES šalies kultūrą, istoriją, papročius ir tradicijas.

                              logo prRTVMC logo

2014 m. spalio 18–25 d. Utenos RPMC direktorius Zenonas Alekna kartu su mokymo centro projektų vadybininke Laura Gimžauskiene, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro profesijos mokytoja Daiva Sinkevičiene ir Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyriaus profesijos mokytoja Virginija Norbutieneišvyks į 1 savaitės stažuotę INCOMA, International Consulting and Mobility Agency, S.L. Ispanijoje. Stažuotės metu dalyviai lankysis Sevilijos miesto profesinėse mokyklose, kuriose dirbama su specialiųjų poreikių mokiniais. Stebės kolegų ispanų darbą, susipažins mokymo metodais, padedančiais sklandžiau organizuoti praktinį darbą, siekiant įgauti įgūdžių, reikalingų mokiniui dirbti pagal savo galimybes, kad būtų lavinamas jo mąstymas bei individualūs gebėjimai. Jiems bus pristatytos mokymo programos, darbo priemonės, mokymo bazė ir kt. Stažuotės metu dalyviai tobulins šnekamosios profesinės užsienio kalbos įgūdžius, plės savo akiratį, domėsis ispanų kultūra, tradicijomis, Sevilijos miesto architektūra bei istorija.

Stažuotė vyksta įgyvendinant Erasmus+ mobilumo projektą „PROFESINIS MOKYMAS IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMAS NEĮGALIEMS ASMENIMIS ES"Nr. 2014-1-LT01-KA102-000184

                       logo prRTVMC logo

MVGP Leonardo da Vinči programos mobilumo projektas „Aš ir mano profesija“ Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0828.

Stažuotė Vokietijoje  2013-08-03 - 2013-09-01

Stažuotė Austrijoje 2013-09-07  -   2013-10- 06

                               logo prRTVMC logo

Europos Sąjungos Leonardo da Vinči programos mobilumo projekto

LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0612

„Žmogus ir žirgas“

REZULTATAI

DALYKO MODULIS "ŽIRGINIS TURIZMAS"

DALYKO PROGRAMA "ŽIRGININKYSTĖ"

2012 metų kovo 24 – 31 dienomis keturi Leonardo da Vinči mobilumo projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0612 „Žmogus ir žirgas“ dalyviai stažavosi Italijoje. Vizito veiklose dalyvavo profesiniame rengime dalyvaujantys specialistai iš trijų projekto partnerių organizacijų: Edita Matišiūtė ir Aldona Narbutienė (Radviliškio TVMC Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius), Inga Gailiuvienė (Lietuvos žirginio sporto federacija), Kazys Trota (VŠĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla).

Stažuotės dalyvius priėmė Italijos Abruco regione Chieti mieste įsikūrusios E.L.S. FORM – Pantheon Park s.r.l. organizacija. Jos darbuotojai rūpinosi, kad savaitę trukusio vizito metu dalyviai kuo daugiau pamatytų, sužinotų ir išmoktų.

Projekto dalyviai lankėsi žemės ūkio institute (Instituto technico agrario statale „P.Cuppari“), profesinėje mokykloje, kur susipažino su mokymo bazėmis, dalyvavo susitikimuose su pedagogais, keitėsi žirgininkystės darbuotojų profesinio rengimo patirtimi.

Elsform premises profesinėje mokykloje vizito dalyviai susipažino su teorinio ir praktinio mokymo organizavimu, stebėjo užsiėmimus, kalbėjosi su pedagogais, keitėsi profesinio mokymo programų rengimo patirtimi.

Teaterno premises žirgyne stažuotės dalyviai turėjo galimybę susipažinti su žirgų laikymu, priežiūra, treniravimo, šėrimo technologijomis, veisimu, pašarų gamyba ir pan. Su šio žirgyno specialistais diskutuota praktinio profesinio mokymo organizavimo klausimais, dalytasi patirtimi. Šiame žirgyne stebėtos jojimo pamokos, po kurių vyko aptarimas bei keitimasis patirtimi.

Cirkolo ippico Abruzzese centre ir Siamo a Cavallo žirgų sporto klube susipažinta su žirgininkų praktinio mokymo organizavimu, domėtasi jo finansavimo klausimais. Stažuotės dalyviai domėjosi žirgų priežiūra, treniravimu, hipoterapijos užsiėmimų organizavimo ir kitais klausimais. Nemažai laiko ir dėmesio buvo skirta profesinio mokymo institucijų bendradarbiavimo su verslo įmonėmis klausimų aptarimui bei diskusijoms, nes visose šalyse darbdavių dalyvavimas organizuojant praktinį profesinį mokymą yra labai svarbus. Šiais klausimais kalbėtasi bei diskutuota ir su žirgininkystės įmonių asociacijos (Associazione sportiva dilettantistica) specialistais.

Abruzzo hipodrome dalyviai stebėjo ristūnų žirgų varžybas – bandymus. Po šio renginio vyko susitikimas su žirgininkystės specialistais, kurio metu dalytasi pasiruošimo varžyboms, jų organizavimo ir teisėjavimo patirtimi. Be to, vyko pokalbiai – diskusijos apie žirginį sportą, žirginį turizmą, jo rinkodarą ir pan.

Teaterno – training area žirgyne susipažinta su jo pastatais, įrengimais, žirgų priežiūra, treniravimo metodikomis. Lankantis šiame žirgyne, domėtasi praktinio mokymo organizavimu, stebėtos žirgų konkūrų varžybos (vyko Italijos čempionatas).

Laisvalaikio metu projekto dalyviai susipažino su nuostabiu Chieti miestu, Romos imperijos laikus menančia jo istorija ir architektūra, lankėsi Peskaros mieste, grožėjosi nuostabiais Abruco regiono apylinkių vaizdais, susipažino su italų tradicijomis, skanavo nacionalinių italų virtuvės patiekalų.

Stažuotės dalyviai džiaugiasi ne tik turėta galimybe senas žirgininkystės tradicijas turinčioje šalyje įgyti naujų žinių ir patirties, bet ir artimesne pažintimi su Italija ir jos žmonėmis. Įgytas žinias ir įgūdžius jie galės pritaikyti savo organizacijose.

Projekto koordinatorė Aldona Narbutienė

 

logo prRTVMC logo

 

 

 

Radviliškio TVMC Šeduvos TVMS tęsiamas projekto „Žmogus ir žirgas“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-0612 įgyvendinimas – pagal planą lapkričio 12 – 19 dienomis lankytasi vienoje iš gražiausių Kanarų salyno salų Tenerifėje (Ispanija).

Projekto tikslų įgyvendinimo – siekti gerinti profesinio mokymo kokybę, plėtoti specialistų, dalyvaujančių profesiniame mokyme, profesines, specialiąsias, bendrąsias ir bendrakultūrines kompetencijas – siekė du mūsų skyriaus ( V.Norbutienė, A. Slavinskas) mokytojai ir po vieną projekto partnerių – VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos ir Kurtuvėnų regioninio parko direkcijos atstovą.

Stažuotė Tenerifėje buvo puikiai organizuota. Priimančioji organizacija - International Education College TEMIS padarė viską, kad projekto dalyviai kuo daugiau pamatytų ir sužinotų, praplėstų žinias jiems rūpimais klausimais. Lankytasi keliuose žirgynuose, žirgininkystės klubuose, nedidelėse arklių fermose. Domėtasi ne tik žirgynų įranga, žirgų priežiūra, treniruotėmis, varžybų organizavimu, rėmėjų paieška, žirginiu turizmu, bet ir kai kuriuose žirgynuose vykdoma hipoterapija (neįgaliųjų gydymas žirgų pagalba), kas mokyklai, galvojančiai apie mūsų žirgyno ateitį, gali būti aktualu. Organizuotas vizitas į neįgaliųjų dienos užimtumo ir mokymo centrą, kuriame formuojami ne tik neįgaliųjų socialiniai įgūdžiai, bet organizuojama ir jų darbinė veikla, taip integruojant centro lankytojus į visuomenę.

Be darbinės, buvo vykdoma ir kultūrinė projekto programa: lankomi nacionaliniai parkai, pagrindiniai salos istoriniai miestai, muziejai. Išbandytas Atlanto vandenyno vanduo, spėta pasimėgauti, neįprastai šilta mums šiam metų laikui, saule.

Priimančios organizacijos žmonės stengėsi, kad visos stažuotės metu vyrautų maloni darbinė atmosfera. Buvo nuolat keičiamasi nuomonėmis, vyko konstruktyvios diskusijos, dalintasi patirtimi. Ir priimančios ir siunčiančios organizacijų dalyvių nuomone reikėtų ir toliau dirbti kartu stiprinant tarpusavio ryšius ir planuojant sėkmingą ateitį tarp abiejų institucijų. Kas žino, gal tai ir įmanoma, ypač žinant, kad tenerifiečiai gyvenime vadovaujasi šūkiu – „Tenerifėje viskas įmanoma, net ir tai, kas neįmanoma!‘.

Straipsnio autorė mokytoja V.Norbutienė

 

                      logo prRTVMC logo

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centro Šeduvos TVM skyrius tęsia Švietimo mainų paramos fondo finansuojamą Leonardo da Vinci programos partnerysčių projektą Nr.LLP-LdV-PRT-2010-LT-0153 „Bendradarbiavimo tarp profesinio ir suaugusiųjų švietimo įstaigų, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų gerinimas, siekiant atitikti darbo rinkos poreikius“. Projekte dalyvauja partneriai iš Turkijos, Čekijos Respublikos, Ispanijos, Prancūzijos, Švedijos, Danijos, Latvijos ir Lietuvos profesinio mokymo įstaigų.

Projekto tikslas - analizuoti darbo rinkos pokyčius ir kaitos tendencijas, rasti būdus kaip pagerinti bendradarbiavimą tarp darbdavių, profesinio mokymo įstaigų, vietos valdžios organizacijų siekiant lanksčiai reaguoti į nuolat kintančią ekonominę situaciją, užtikrinti kokybišką darbuotojų rengimą. Numatyta surengti seminarus visose partnerių šalyse. Jau įvyko susitikimai Turkijoje, Čekijos Respublikoje, Lietuvoje.

Neseniai projekto dalyviai patirties sėmėsi Ispanijoje. Į seminarą, kuriame buvo diskutuojama apie mokinių praktinį mokymą įmonėse bei nuotolinio mokymo galimybes, vyko Šeduvos TVM mokytoja Virginija Norbutienė ir skyriaus vedėjas Arūnas Vaičiulis.

Vizito metu lankytasi dviejose profesinėse mokyklose Alora mieste, Malagos provincijoje. Seminaro dalyvius maloniai priėmė mokyklų direktoriai, pristatė mokyklas, parodė kabinetus, įrangą, suteikė galimybę stebėti mokytojų ir mokinių darbą. Pastebėta, kad abiejų mokyklų teritorijos aptvertos, niekur nerūkoma. Direktoriai pasidžiaugė, kad krizė teigiamai atsiliepė mokyklos gyvenimui: sumažėjus statybų mastui į klases grįžo mokiniai. Ispanai, padidėjus nedarbui, neišvyksta iš šalies taip masiškai kaip lietuviai. Tik labiau išsilavinę važiuoja ieškoti darbo į Lotynų Amerikos šalis. Neišsilavinę lieka savo šalyje, o jaunimas imasi mokslų. Gaila, kad Ispanijoje tiek mokytojų, tiek mokinių anglų kalbos žinios nėra pakankamos geram bendravimui, o bendrauti ir sužinoti daugiau apie vieni kitus norėjo visi.

Dvi vizito dienos buvo skirtos pranešimams apie nuotolinį mokymą ir mokymą/si darbo vietoje. Pedagogai iš 7 šalių dalijosi patirtimi, susijusia su šiais klausimais. Kilo diskusijos apie teigiamas ir neigiamas nuotolinio mokymo puses, buvo gilinamasi į geriausias praktinio mokymo galimybes. Visų šalių atstovai atvyko gerai pasiruošę ir turėjo ką pasakyti.

Lankytasi ir vienoje iš vietų, kurioje mokiniai atlieka praktiką. Tai – senelių namai. Juose praktinius įgūdžius siekia įgyti besimokantys socialinio darbo. Lankyti senelių namai priklauso visos Ispanijos SARQuavitae tinklui. Čia mokiniai atlieka priešdiplominę praktiką ir praleidžia keturias dienas per savaitę. Penktą savaitės dieną praktikantai skiria diplominio darbo (50 psl. apimties) rašymui mokykloje. Vizito metu aiškintasi, kaip pasirenkamos įmonės praktikai, pačios praktikos procesas, jos kontrolė ir vertinimas. Tai klausimai – aktualūs visiems seminaro dalyviams.

Kultūrinė programa taip pat pasižymėjo intensyvumu. Viena diena buvo skirta kelionei į Granadą, gilią senovę menančius Alhambros rūmus ir parkus, kur išlikusiuose statiniuose kryžiuojasi islamiškoji ir krikščioniškoji kultūros. Taip pat apžiūrėtos Malagos įžymybės, stebėti flamenko šokiai, improvizuotos bulių kautynės, lankytasi garsiajame Pikaso muziejuje. Neatsiejama ispanų kultūros dalis – valgymas. Šeimininkai labai stengėsi, kad su šia programos dalimi seminaro dalyviai taip pat gerai susipažintų. Ispanų virtuvė – įvairi, gausi ir soti, prie stalo būtinos ilgos kalbos. Tai buvo puiki papildoma proga seminaro dalyviams vieniems kitus geriau pažinti, toliau tęsti užsiėmimų metu pradėtas diskusijas.

Šiais mokslo metais partnerių susitikimai vyks Latvijoje ir Danijoje.

Tokie projektai, kurių metu nagrinėjami pedagogams aktualūs klausimai, susipažįstama su užsienio šalių patirtimi, jų kultūra, praturtina mokytojus ir yra visų labai pageidautini.

Mokytoja Virginija Norbutienė

Siekiant įgyvendinti Europos Komisijos finansuoto mobilumo projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-LT-0612 „Žmogus ir žirgas“ veiklas, 2011 m. spalio 6 d. mokykloje buvo organizuotas projekto dalyvių susitikimas.

Susitikimo metu projekto dalyviai buvo detaliai supažindinti su projekto tikslu, uždaviniais, siunčiančiaisiais Lietuvos ir priimančiaisiais užsienio šalių partneriais, preliminariomis būsimų vizitų į Turkiją, Ispaniją ir Italiją programomis, projekto veiklų metų numatomais sukurti rezultatais, vizitų rezultatų vertinimu ir pripažinimu. Visiems dalyviams buvo išdalintos atmintinės, kuriose sukaupta vizitams reikalinga informacija. Projekto dalyviai galėjo užduoti juos dominančius klausimus, į kuriuos išsamiai atsakė projekto darbo grupės nariai.

Profesijos mokytojai, dalyvavę ankstesnių projektų vizituose, pasidalijo patirtimi, davė naudingų patarimų pirmąkart projekte dalyvausiantiems kolegoms profesijos mokytojams ir kitiems projekto dalyviams.

P.S. Šiame straipsnyje pateikta medžiaga atspindi autoriaus, bet ne Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį, todėl EK neatsako už medžiagos turinį ir už galimą informacijos naudojimą.

 

logo prRTVMC logo

 

                                                       

 

Radviliškio TVMC Šeduvos TVMS pradedamas įgyvendinti projektas „Žmogus ir žirgas“ Nr. LLP-LdV-VETPRO-2011-06-12.

Projekto tikslas – siekiant gerinti profesinio mokymo kokybę, plėtoti specialistų, dalyvaujančių profesiniame mokyme, profesines, specialiąsias, bendrąsias ir bendrakultūrines kompetencijas.

Siunčiantieji projekto partneriai – VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla, Kurtuvėnų regioninio parko direkcija ir Lietuvos žirginio sporto federacija (buvusi sąjunga).

Projekto dalyviai vyks į Ispaniją, Italiją ir Turkiją. Stažuotės metu dvylika projekto dalyvių galės keistis patirtimi su užsienio šalių kolegomis ir perimti inovatyvią žirgininkystės darbuotojų profesinio mokymo patirtį. Dalyviai susipažins su taikomomis šiuolaikinėmis ugdymo technologijomis, mokymo/si metodais bei formomis, domėsis kaip kuriama bei tobulinama mokymui/si palanki aplinka, kuriamos ir naudojamos mokymo/si priemonės bei įrankiai.

Projekto veiklų metų bus sukurti šie rezultatai:

• profesinio mokymo dalyko „Žirgininkystė“ programa,

• profesinio mokymo programos „Žirginis turizmas“ modulis,

• filmuota medžiaga „Jojimo mokymo patirtis užsienio šalyse“.

Projektą numatoma įgyvendinti 2011 – 2012 metais.

Projekto "Mechanikos ir metalo darbų specialistų praktinio mokymo ir kvalifikacijos vertinimo veiksmingumo didinimas" (Nr.LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0344 pristatymas >>>daugiau

Mokykla parengė Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci paprogramės mobilumo projektą "Žmogus ir žirgas" ir gavo Europos Komisijos finansavimą jo įgyvendinimui. Projekto partneriai: VšĮ Alantos TVM, Lietuvos žirginio sporto sąjunga, Kurtuvėnų regioninio parko direkcija. Projekto veiklose dalyvaus 12 profesiniame mokyme dalyvaujančių specialistų. Projekto pradžia - 2011 m. rugsėjo 1 d., trukmė - 1 metai.

Spalio 4 d. Šeduvos technologijų ir verslo mokykloje vyko Leonardo da Vinci programos mobilumo projekto „Mokinių praktinių įgūdžių įtvirtinimas paslaugų sektoriuje“ Nr. LLP-LdV-IVT-2010-LT-0395, mokinių atranka į stažuotes užsienyje.

Mokyklos parengtame projekte dalyvaus 24 mokiniai ne tik iš Šeduvos TVM, bet ir iš Kėdainių PRC, Raseinių Všį mokyklų. Jie 2010 - 2011 metais vyks į stažuotes Ispanijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Turkijoje.

Šeduvos TVM norą dalyvauti projekte pareiškė per 14 virėjo specialybių mokiniai. Kiekvienas kandidatas pristatė save, savo mokymosi rezultatus, įgūdžius ir motyvaciją. Dėmesys buvo kreipiamas ir į anglų kalbos mokėjimą. Atrankos komisijai atrinko mokinius, kurie vyks į stažuotes užsienyje gilinti savo teorines ir praktines žinias tokiose srityse: nacionalinių virtuvių patiekalų ruošimas, patiekimas; užsienio šalių virtuvių pažangios technologijos ir įranga.

logo prRTVMC logo

 

 

 

LEONARDO DA VINCI PROGRAMOS MOBILUMO PROJEKTAS

„MECHANIKOS IR METALO DARBŲ SPECIALISTŲ PRAKTINIO MOKYMO IR KVALIFIKACIJOS VERTINIMO VEIKSMINGUMO DIDINIMAS“ NR. LLP-LdV-VETPRO-2010-LT-0344

Projekto tikslas:

Didinti mechanikos ir metalo darbų specialistų kvalifikacijos vertinimo veiksmingumą, siekiant užtikrinti geresnį besimokančiųjų praktinio pasirengimo profesinei veiklai pripažinimą.

Projekto dalyviai:

Profesinio mokymo ekspertai, tiesiogiai dalyvaujantys mechanikos ir metalo darbų srities specialistų rengime bei įgytų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų vertinime.

Laukiami rezultatai:

Projekto dalyviai susipažins su profesinio rengimo sistemų įvairove, naujausiomis mechanikos ir metalo darbų srities technologijomis bei šių specialistų kvalifikacijos vertinimo praktika Italijoje ir Turkijoje, keisis gerąja praktika, kaip gerinti šių specialistų praktinio mokymo ir gebėjimų vertinimo veiksmingumą. Projekto pabaigoje bus parengtos rekomendacijos mechanikos ir metalo darbų srities specialistų praktinių gebėjimų vertinimo tvarkai, atnaujintos praktinės užduotys suvirintojo kvalifikacijai vertinti.

Įgyvendinimo laikotarpis

2010-09-01―2011-07-31

 

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Projekto partneriai

Šiaulių profesinio rengimo centras, Telšių regioninis profesinio mokymo centras, Mažeikių politechnikos mokykla, Šeduvos technologijų ir verslo mokykla, Žeimelio žemės ūkio mokykla, Euroform Ricerche Formazione Studi (IT), Buca Anadolu Teknik Ve Endustri Meslek Lisesi (TR).

Finansavimas

Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šis pranešimas atspindi autorių požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

 

logo prRTVMC logo

 

 

 

Šeduvos technologijų ir verslo mokykla nuo 2010 m. rugsėjo 1 dienos pradeda vykdyti Leonardo da Vinci programos mobilumo projektą LLP-LdV-IVT-2010-LT-0395 ,,Mokinių praktinių įgūdžių įtvirtinimas paslaugų sektoriuje“

Projektas skirtas Šeduvos technologijų ir verslo mokyklos toliau (Šeduvos TVM), Kėdainių profesinio rengimo centro, VšĮ Raseinių tecnologijos ir verslo mokyklos virėjo ir padavėjo-barmeno profesinio mokymo programas besimokantiems mokiniams. Dotacijos gavėjas – Šeduvos TVM.

Projekto tikslas - gilinti pagal virėjo ir pardavėjo-barmeno profesinio mokymo programas besimokančių mokinių praktinius įgūdžius, supažindinant juos su užsienio šalių virtuvių pažangiomis technologijomis bei įranga, aptarnavimo naujovėmis, įgytas kompetencijas taikyti įsidarbinant konkurencingoje darbo rinkoje. Stažuotės metu mūsų mokyklos virėjo specialybės mokiniai tobulins profesinius praktinius įgūdžius dirbdami užsienio restoranuose, viešbučiuose, viešojo maitinimo įmonėse. Projekto dalyviai susipažins su įvairiais maisto produktais, pusgaminių ruošimu, užsienio šalių patiekalų gaminimo technologijomis. Jiems bus naudinga pamatyti, kaip parengtos darbo vietos, organizuojamas darbo procesas, kokia naudojama įranga, įrankiai ir inventorius. Tikslinė grupė - 24 mokiniai. Planuojami 3 srautai. Mokiniai atliks 3 savaičių praktiką darbo vietose Turkijoje, Ispanijoje ir Didžiojoje Britanijoje. Projekto trukmė 12 mėnesių.

logo prRTVMC logo

 

 

 

Šeduvos technologijų ir verslo mokykla ir Švietimo mainų paramos fondas pasirašė Leonardo da Vinci programos partnerysčių projekto dotacijos sutartį Nr.LLP-LdV-PRT-2010-LT-0153 dėl 14.000,00 EUR skyrimo projekto „Bendradarbiavimo tarp profesinio ir suaugusiųjų švietimo įstaigų, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų gerinimas, siekiant atitikti darbo rinkos poreikius“ finansavimui.

Projektas vyks 2010-2012 metais. Jame dalyvauja partneriai iš Turkijos, Čekijos, Ispanijos, Prancūzijos, Švedijos, Danijos ir Latvijos profesinio mokymo įstaigų. Pirmasis partnerių atstovų susitikimas vyks spalio 6-10 dienomis Turkijos Nevşehir provincijos Nacionalinio švietimo centre

logo prRTVMC logo

 

 

 

Gautas Europos Bendrijos finansavimas ir pradedamas vykdyti Leonardo da Vinci programos mobilumo projektas LLP-LdV-IVT-2010-LT-0395 ,,Mokinių praktinių įgūdžių įtvirtinimas paslaugų sektoriuje“

Projekto partneriai Lietuvoje- Kėdainių PRC, Raseinių technologijos ir verslo mokykla.

24 atrinkti mokiniai , projekto dalyviai, vyks atlikti praktiką į Turkiją, Ispaniją Didžiąją Britaniją

 

logo prRTVMC logo

 

 

 

Birželio 22 d. mokykloje vyko projekto Nr. LLP-LdV-VETPRO-2009-LT-0266

„Tarptautinė paslaugų sektoriaus darbuotojų rengimo patirtis“ sklaidos seminaras. Jo metu rojekto dalyviai dalijosi patirtimi iš mobilumo vizitų Ispanijoje, Bulgarijoje ir Turkijoje. Profesinio

mokymo specialistai ir verslo atstovai papasakojo, kaip šiose užsienio šalyse organizuojamas mokinių praktinis profesinis mokymas apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų įmonėse, kaip profesinio mokymo įstaigos ir verslo įmonės bendradarbiauja, rengdamos darbuotojus paslaugų sektoriui. Seminaro metu taip pat kalbėta ir apie įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų verslo įmonių veiklos organizavimo patirtį lankytose šalyse. Buvo pristatyti projekto veiklų metu sukurti rezultatai - mokymo programos modulis „Rekreacinės paslaugos“ ir mokymo/si medžiaga apie viešbučių maitinimo sistemas, aptarta jų svarba profesiniame mokyme. Seminaro dalyviams ir svečiamsbuvo pademonstruota, o po to išdalinti CD, kuriuose patalpinti minėti rezultatai ir projekto dalyvių pasakojimai apie vizituose įgytą patirtį. Projekto dalyvis, mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui, apžvelgdamas projekto veiklas bei rezultatus, pasidžiaugė, kad vizitas buvo visapusiškai naudingas ir jam asmeniškai, ir kitiems profesiniame rengime dalyvaujantiems specialistams. Mokyklos direktorius įteikė dalyviams Europass mobilumo dokumentus. Seminaro pabaigoje vyko kultūrinis lankytų užsienio šalių pristatymas.

 

images

Logotipas RTVMC 1

tinklas

Svetainėje lankosi 31 svečias ir nėra prisijungusių narių

lit

Straipsnių peržiūros
384904