P2

  • Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5
  • Slide6
  • Slide7

Pagalba mokiniui

Socialinė pedagogė Silva Bosienė

Darbo laikas Šeduvos TVMS

(314  kabinetas):

ketvirtadieniais      11.00 – 15.45

Virtuali mokymosi aplinka

Virtuali mokymosi aplinka (Moodle)

moodle

ISO 9001: 2015

ISO 9001: 2015

nn

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 261062110) trukmė - 320 val.
Asmuo gali savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją 
ir dalyvauti vertinant  jo savišvietos būdu įgytą kompetenciją tuo atveju, jei jis turi ne
žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar yra įgijęs tam tikrą  profesinę kvalifikaciją bei
turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį   Ūkininkavimo veiklos
patirtis nustatoma:
             1. pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio
                 produkcijos realizavimo dokumentus;
             2. pagal  ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko
                ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz.
                darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas, kt.);
             3. pagal ūkininko išduotą  pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą
                ūkininko ūkyje.         
Jei žemės ūkio veikla  (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės
ūkio produkcija) buvo  vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio
veiklos patirtis  nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą.         Platesnę informaciją
galima rasti  Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d.
įsakymo Nr. 3D-883   redakcija.        
        Asmenys, norintys baigti programą savišvietos būdu, pateikia:
          1.   Išsilavinimo dokumentą (kopiją);
          2.   Asmens tapatybės dokumetą (kopiją);
          3.   Dokumentus, įrodančius 1 m. žemės ūkio veiklos patirtį.

Informacija tel. 8422 44410, 8 655 01617

images

Logotipas RTVMC 1

tinklas

Svetainėje lankosi 64 svečiai ir nėra prisijungusių narių

lit

Straipsnių peržiūros
359449