P2

Gegužės 7-oji – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena

Iš kopų šnabždesio su debesim ir prošvaistėm,
Iš marių virpulio ir ežerų nendrėtų.
Iš duonos kvapo ir miškų giesmės
Kalba gimtoji lūposna įdėta.
(Janina Degutytė, „Gimtoji kalba“)

Po 1863 – 1864 m. sukilimo Rusijos imperijos valdžios įvestas draudimas europinės imperijos dalies gubernijose spausdinti, įvežti ir platinti lietuviškus leidinius lotyniškomis raidėmis. Draudimas galiojo 40 metų. Uždrausta visa spauda lietuvių kalba (lotyniškais rašmenimis), išskyrus kirilica parašytas maldaknyges ir elementorius. Gyventojai priešinosi draudimui, spauda leista užsienyje, ją platino knygnešiai, steigtos slaptos spaudos platinimo draugijos. Nuo 1865 m. lietuviškos knygos leistos Mažojoje Lietuvoje, 1867 m. Motiejus Valančius sukūrė pirmąją nelegalią knygnešių organizaciją (veikė iki 1870 m.). Kunigai, vėliau ir valstiečiai rašė kolektyvinius prašymus leisti spausdinti bent kai kuriuos leidinius, iš viso iki 1904 m. tokių prašymų buvo ne mažiau kaip 93. Spaudos draudimas skatino lietuvių tautinį sąjūdį ir anticarines nuotaikas, tačiau smarkiai pristabdė kultūros raidą. 1904 m. gegužės 7 d. draudimas panaikintas.

Daugiau nuotraukų rasite čia.

Gegužės 7 d. švenčiame Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos šventę. Ji primena rusų carinės valdžios represijas, kuriomis buvo varžomi kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai – kalba, knygų leidyba, spauda, laisvas žodis. Kaip ir kiekvienais metais, pasiėmę po knygą, išėjome į parką paskaityti sau ir kitiems. Laikydamiesi saugaus atstumo, susirinko lietuviško žodžio gerbėjai: AM -19 grupės vaikinai, VR – 19 grupės merginos ir kaimo bendruomenės knygų mylėtojai, kuriuos sukvietė Raudondvario kaimo bibliotekininkė D. Bagušienė, kuri ir pasiūlė prisijungti ir mokyklos bibliotekai. Šį kartą pasirinkome Vytauto Mačernio eiles, nes 2021m. Seimo paskelbti poeto Vytauto Mačernio metais, jam šiais metais birželio 5d. būtų suėję 100 metų. Tai jauno žmogaus poezija, kuris visą savo trumpą gyvenimą paskyrė žmogaus gyvenimo prasmės ieškojimui (jis gyveno tik 23 metus), tad tikrai suprantamas ir šiuolaikiniam jaunimui, bet jis įdomus ir brandaus amžiaus žmonėms. Graži, saulėta pavasario diena ir būrelis knygą mylinčių, vertinančių ir skaitančių. Gyvas lietuviškas žodis ir kaip jis gražiai skamba jaunimo lūpose.

Bibliotekos vedėja Aksinija Gulbinienė

images

Logotipas RTVMC

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Svetainėje lankosi 223 svečiai ir nėra prisijungusių narių

Straipsnių peržiūros
546212