P2

Pagalba mokiniui

Socialinė pedagogė Silva Bosienė

Darbo laikas Šeduvos TVMS

(314  kabinetas):

ketvirtadieniais      11.00 – 15.45

moodle

nn

Apie projektą:

Mokykla dalyvauja projekte „Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“, kurį vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo  centras.

Projekto tikslas – siekti Nacionalinės profesinio orientavimo sistemos plėtros ir dermės, užtikrinant ugdymo karjerai tęstinumą ir prieinamumą bei lygias galimybes visiems švietimo sistemos dalyviams.

Daugiau apie projektą: http://www.mukis.lt/lt/apie-projekta.html

-          MUKIS

Dokumentai:

•  Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas – patvirtintas LR švietimo ir mokslo ministro ir LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V – 1090/A1-314 (http://www.mukis.lt/lt/idarbinimas.html)

•   Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis  (http://www.mukis.lt/lt/idarbinimas.html)

• Ugdymo karjerai programa (http://www.mukis.lt/lt/idarbinimas.html)

-------------------------------

-  Mokyklos pedagogų  bendruomenei projektas buvo pristatytas 2012 m. spalio 30 dieną pedagogų tarybos posėdžio metu.

---------------------------------

Ugdymo karjerai paslaugų poreikio mokykloje tyrimas:  http://www.publika.lt/apklausa-15- 50a0cd7a5eb2e.html

------------------------------------

images

Logotipas RTVMC 1

tinklas

Svetainėje lankosi 29 svečiai ir nėra prisijungusių narių

lit

Straipsnių peržiūros
312038